Xiaomi MI5S 64gb

Máy bị hư mặt kính, còn lại đều ok. Bạn nào mua về thêm tiền thay kính thì sử dụng bình thường. Máy không phụ kiện…