3,500,000 đ

√ New√√√√ Samsung Galaxy S6 Xanh dương

SHOP CHUYÊN BÁN ĐIỆN THOẠI CHÍNH HÃNG . XÁCH TAY GIÁ RẺ 
SKY _ LG _ SAMSUNG _ HTC _ SONY _ XIAOMI……. ___
_______________________________
CỬA HÀNG ĐẢM…

2,150,000 đ

Sony Xperia C4 / C4 / new/ c hãng

SHOP CHUYÊN BÁN ĐIỆN THOẠI CHÍNH HÃNG . XÁCH TAY GIÁ RẺ
SKY _ LG _ SAMSUNG _ HTC _ SONY _ XIAOMI……. ___
_______________________________
CỬA HÀNG ĐẢM…

2,550,000 đ

S5 – 2sim – new— Samsung Galaxy S5 Màu khác

SHOP CHUYÊN BÁN ĐIỆN THOẠI CHÍNH HÃNG . XÁCH TAY GIÁ RẺ 
SKY _ LG _ SAMSUNG _ HTC _ SONY _ XIAOMI……. ___
_______________________________
CỬA HÀNG ĐẢM…

1,997,000 đ

N7100- Samsung Galaxy Note 2 Màu khác 32 GB

SHOP CHUYÊN BÁN ĐIỆN THOẠI CHÍNH HÃNG . XÁCH TAY GIÁ RẺ 
SKY _ LG _ SAMSUNG _ HTC _ SONY _ XIAOMI……. ___
_______________________________
CỬA HÀNG ĐẢM…

4,900,000 đ

S6EDGE- NEW- Samsung Galaxy S6 Edge Màu khác

SHOP CHUYÊN BÁN ĐIỆN THOẠI CHÍNH HÃNG . XÁCH TAY GIÁ RẺ 
SKY _ LG _ SAMSUNG _ HTC _ SONY _ XIAOMI……. ___
_______________________________
CỬA HÀNG ĐẢM…

3,500,000 đ

New 32gb Note4ram3g Samsung Galaxy Note 4 Màu khác

SHOP CHUYÊN BÁN ĐIỆN THOẠI CHÍNH HÃNG . XÁCH TAY GIÁ RẺ 
SKY _ LG _ SAMSUNG _ HTC _ SONY _ XIAOMI……. ___
_______________________________
CỬA HÀNG ĐẢM…

2,500,000 đ

ONEM9 – HTC— HTC One M9 Màu khác

SHOP CHUYÊN BÁN ĐIỆN THOẠI CHÍNH HÃNG . XÁCH TAY GIÁ RẺ 
SKY _ LG _ SAMSUNG _ HTC _ SONY _ XIAOMI……. ___
_______________________________
CỬA HÀNG ĐẢM…

1,950,000 đ

G4 c hãng lg- LG G4 Màu khác 32 GB New

SHOP CHUYÊN BÁN ĐIỆN THOẠI CHÍNH HÃNG . XÁCH TAY GIÁ RẺ 
SKY _ LG _ SAMSUNG _ HTC _ SONY _ XIAOMI……. ___
_______________________________
CỬA HÀNG ĐẢM…